በላሊበላ ጥናት ዲዛይን ቁጥጥር  ስራዎች የተሰሩ የህንጻ ግንባታ ስራዎች

                                  Worta primary hospital project

w7

w8

w6